OSTROV NADĚJE

 

 

Tato společnost je nově založenou společností, která se chce zabývat problematikou  vězeňství „ kompletní servis od A – Z“. Naše společnost se pokusí navázat spolupráci se státní sférou a pomoci s reformou vězeňství, ať už se to týká nuceného pobytu v nápravných zařízeních, nebo s domácím dohledem GPS. Chceme nastolit novou éru bezpečnosti a respektu v oblasti „vězeňství“. Naše společnost nechce jen vybudovat a předat, ale chce se celou dobu podílet na budoucnosti a zdokonalování této problematiky.

 

Do Ostrova naděje vstoupila společnost s tradicí a zárukou spolehlivosti a rychlosti firma Realsant s.r.o., je zabezpečena kapitálem a jménem „PKS holding a.s.“. 

 

Vize:

 

Vize naší společnosti je centralizovat objekty pro odsouzené na jedno místo za jedny náklady a s maximální ostrahou a dohledem. Dále nabízíme pomoc a řešení v problematice pracovních míst pro odsouzené a na tuto oblast klademe velký důraz.

 

 • Nová pracovní místa pro odsouzené v areálu a v těsné blízkosti, vybudování nových výrobních hal ve spolupráci s podnikateli, kteří tyto haly vybaví svými výrobními prostředky a odborníky, jež odsouzené zaučí a budou je koordinovat (průmyslové zóny), 
 • modernizace objektu,
 • vybudování sektorů dohledu, dozoru, ostrahy a zvýšené ostrahy,
 • maximální zabezpečení,
 • navýšení míst pro odsouzené,
 • centralizace odsouzených,
 • dostupnost a rychlost při přepravě,
 • velikost a jedinečnost v ČR a EU,
 • zlepšení infrastruktury,
 • pomoc okolním městům a obcím,
 • nová pracovní místa pro civilní občany,
 • zvýšení kupní síly, sociálního zázemí a změna životního stylu v okolí tohoto projektu.